iIość sztuk:0Razem0.00 PLN
iIość sztuk:0Razem0.00 PLN
iIość sztuk:0Razem0.00 PLN

produkty w Twoim koszyku

iIość sztuk:0Razem0.00 PLN
Wysyłka
Dostawa: PLN
Zautomatyzowane zarządzanie magazynem i uproszczone procesy magazynowe. Pełne wsparcie dzięki naszej aplikacji mobilnej i kodom QR. Wysokiej klasy system WMS
Kierownik magazynu

Nasze moduły biznesowe

Możliwość prostego i intuicyjnego generowania zamówienia towaru u dostawcy, pozwalające na przyjęcie oczekiwanego towaru przy wsparciu dedykowanej aplikacji mobilnej
Możliwość zlecania zakupu u kontrahenta, jego kontroli i automatycznego przyjęcia na stan w trakcie odbioru. Przy przyjęciu na stan średni koszt zakupu zostanie zaktualizowany w taki sposób, aby na karcie produktu znajdowały się zawsze aktualne dane
Możliwość przygotowania towaru do odbioru osobistego, zaznaczania statusu w zamówieniach i automatycznego generowania zadań dla magazyniera w celu przygotowania towaru do wydania przy wsparciu aplikacji mobilnej Shop.KingAPP®
Możliwość nadzorowania zamówienia poprzez obserwowanie procesu płatności i wysyłki towaru. Możliwe jest manualne ingerowanie na każdym kroku procesowania realizacji zamówienia, np. w przypadku pomyłki klienta. Kluczowe ruchy są logowane w systemie w celu weryfikacji i kontroli
Możliwość bieżącego, automatycznego zapisywania zakupu produktów i usług w systemie z możliwością filtrowania po wszystkich potrzebnych parametrach
Możliwość bieżącego ewidencjonowania wszystkich kosztów przypisanych do danej transakcji, np. kosztów wysyłki, zwrotu, dodatkowej inspekcji itp. wraz z połączeniem kto i z jakiego źródła płatności poniósł koszty (np. koszt szybko zleconej kontroli jakości zapłaconej gotówką lub prywatną kartą kredytową)
Możliwość automatycznego przeliczenia kosztu zakupu produktów wg metody średniej ważonej
Możliwość automatycznego podliczenia wszystkich rodzajów wydatków i oddzielnego ich zapisania
Możliwość uzyskania szybkiej informacji o kończącym się towarze, który należy dokupić
Możliwość eksportowania i importowania danych z i do arkuszy kalkulacyjnych (.csv, .xml)
Możliwość obsługi magazynu przez pracowników za pomocą nadawania, generowania i skanowania kodów QR (nadawanym półkom magazynowym). Dzięki temu system jest w stanie określić, czy i ile produktów powinno znajdować się w danym miejscu. System jest w stanie wygenerować kilkaset miejsc magazynowych na minutę wraz z jednym plikiem do wydruku naklejek dla każdego z nich
Możliwość otrzymania przejrzystego listingu magazynów wraz z filtrami, ilościami miejsc i ilościami wariantów. Lista magazynów umożliwia także określenie, jakiego typu są to magazyny i czy są to magazyny z produktami dostępnymi do sprzedaży czy pełniące inne funkcje
Jeden z dwóch magazynów, z których można prowadzić sprzedaż, służący do przechowywania produktów/wariantów przeznaczonych do obrotu. Magazyny sprzedażowe połączone są integracjami zewnętrznymi z takimi platformami, jak Allegro czy eBay. Jeśli produkty “znikają” z magazynów sprzedażowych np. przez zakup w sklepie internetowym czy stacjonarnym, automatycznie zmienia się stan aukcji na platformie marketplace
Magazyn służący do odbierania towarów od spedycji i dystrybuowania ich do magazynów sprzedażowych. Tu następuje kontakt z agencjami celnymi kraju dostawy towaru
Półka na towary i warianty produktów przeznaczone do sprzedaży, którą można zamienić w transport lub podłączyć do innej półki
Dedykowana półka dla każdego pracownika, gwarantująca ciągłość kontroli przepływu towarów. Jeżeli dany pracownik podniesie w magazynie jakiś produkt, to zostanie w nim utworzona półka tego pracownika w celu odzwierciedlenia stanu faktycznego
Półka na towary znajdujące się na liście uszkodzonych produktów, zdjętych ze stanu
Półka przeznaczona na towary zwrócone (np. do kontroli jakości lub relokacji w magazynie). Ruchy na niej wykonywane mogą wywoływać zwiększenie lub zmniejszenie stanu magazynowego, zwrot płatności oraz wystawienie faktury korygującej, w zależności od polityki firmy
Możliwość ewidencjonowania produktów na magazynach
Możliwość ewidencjonowania stanów magazynowych tylko po kodach kreskowych lub QR
Możliwość przyjmowania na magazyn produktów, które nie zostały zidentyfikowane i wprowadzone do systemu (np. przy nieoczekiwanej dostawie lub zmianie oznakowań przez producenta)
Możliwość dodawania bądź odejmowania towarów ze stanu magazynowego, a także automatyzacji procesu nadzoru stanów magazynowych pomiędzy wszystkimi kanałami sprzedaży (sklep internetowy, platformy zewnętrzne, hurtownia stacjonarna itp.)
Możliwość śledzenia i ewidencjonowania ruchu produktów po magazynach i poza nimi oraz archiwizacji ich historii względem towaru
Możliwość skorzystania z aplikacji mobilnej wspomagającej pracę magazyniera w zakresie ruchów magazynowych, wydań, przyjęć, komisjonowania, pakowania oraz wydawania przesyłek kurierowi
Możliwość ewidencjonowania transportu pomiędzy magazynami, np. dat, osób odpowiedzialnych, przekazywania transportów
Możliwość włączenia bądź wyłączenia magazynu ze sprzedaży w dowolnym momencie. Wyłączenie magazynu powoduje zmniejszenie stanów magazynowych produktów możliwych do sprzedaży
Możliwość zbiorczego dodawania półek w magazynie wraz ze zbiorczym drukowaniem kodów QR
Możliwość przyjęcia części wyprodukowanego towaru oraz jednoczesnej reklamacji towaru niespełniającego wymagań, z czego wynika np. podzielenie zamówienia na wiele wysyłek, generowanie dokumentów, pilnowanie finansów itp.
Możliwość scalanie wielu półek w jedną wraz z towarem
Możliwość sprawnej organizacji nieograniczonej liczby magazynów i półek oraz nadzór nad nimi
Możliwość przechowywania produktów lub wariantów zbiorczo, np. całych kartonów, toreb itp.
Możliwość komisjonowania wielu wariantów na jedno miejsce do przygotowania wysyłki w całości
Możliwość konfiguracji pełnego procesu realizacji zamówienia

Możliwość śledzenia transportów pomiędzy magazynami, realizowanego np. przez ciężarówki czy wózki widłowe. Śledzenie odbywa się za pomocą listy transportów w celu określenia, kiedy i gdzie towary będą dostępne

Możliwość przeprowadzenia szybkich remanentów na magazynach przy pomocy systemu. Remanenty są przeprowadzane na poszczególnych półkach magazynu, co umożliwia wyłączenie ze sprzedaży jak najmniejszej ilości produktów na czas inwentaryzacji
Możliwość raportowania inwentaryzacji per półka lub per magazyn
Możliwość stworzenia listy różnic magazynowych (braki i nadwyżki) wynikających z inwentaryzacji wraz z opcją bezpośredniej edycji
Możliwość ręcznego poprawienia stanów magazynowych
Możliwość podejrzenia produktów, które powinny znajdować się na wybranej półce
Możliwość podejrzenia konkretnego produktu, który powinien znajdować się w magazynie/na półce